Piknik z FITKLASĄ zorganizowany dla grupy IV w Parku Regana