Terminy postepowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

  • od 07.03.2022 r. od godz. 12.00 do 18.03.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 30.03.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 31.03.2022 r. od godz. 8.00 do 07.04.2022 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
  • 11.04.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postepowanie uzupełniające:

  • od 16.05.2022 r. od godz. 9.00 do 20.05.2022 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
  • 02. 06.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
  • od 03.06.2022 r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
  • 13.06.2022 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.