Rekrutacja rozpocznie się 01 marca 2024 r. o godzinie 12.00,

będzie odbywać się
poprzez stronę internetową:


https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk


Przed tym dniem nie można zalogować się do powyższego systemu.

Terminy postepowania rekrutacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (zerówek) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

  • od 01.03.2024 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 27.03.2024 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 03.04.2024 r. od godz. 8.00 do 10.04.2024 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
  • 12.04.2024 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postepowanie uzupełniające:

  • od 20.05.2024 r. od godz. 9.00 do 24.05.2024 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym
  • 05. 06.2024 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym
  • od 06.06.2024 r. od godz. 8.00 do 12.06.2024 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania
  • 14.06.2024 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.