2 listopada 1972r. swoją działalność rozpoczęło Państwowe Przedszkole Nr 57 w Gdańsku. Kierownictwo nad placówką objęła p. Dorota Zielińska.

Od 1 września 1973r. dyrektorem została p. Bożena Leśkiewicz.

Funkcję dyrektora pełnili także: p. Danuta Stasiewska-Zduńczyk (1.09.1993r. - 31.03.2002r.) oraz p. Anna Lehmann (1.04.2002r. do chwili obecnej).

Patronat nad Przedszkolem objęły Gdańskie Zakłady Futrzarskie, a od 1980r. Gdańskie Przedsiębiorstwo Kruszywa i Usług Geologicznych. W/w zakłady dbały o wyposażenie placówki w zabawki, pomoce dydaktyczne, środki czystości, dofinansowywały wycieczki oraz służyły pomocą w bieżących remontach.

Zagospodarowanie budynku oraz ogrodu przedszkolnego to wynik wielu społecznych godzin przepracowanych przez rodziców, młodzież, żołnierzy i personel placówki.

Efektem było zajęcie w 1986r. pierwszego miejsca w przeglądzie ogrodów przedszkolnych rejonu Przymorza i Żabianki.

Wyróżnieniem dla naszej placówki była w 1977r. wizyta 22 - osobowej grupy uczestników XV Kongresu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego, podczas której zaprezentowaliśmy osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.