Zespół Przedszkolny Nr 3
Przedszkole nr 57 Tęczowe
ul. Kołobrzeska 71
80-397 Gdańsk

Telefon: (58) 553-19-22
Fax: (58) 553-19-22

www: http://p57.edu.gdansk.pl
e-mail: sekretariat@zp3.edu.gdansk.pl
facebook: www.facebook.com/teczowe/
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /P57Gda/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych Zespołu Przedszkolnego Nr 3
Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Kontakt: iod@rodo-edu.pl