OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1zł za godzinę w godzinach 8.00 - 13.00 - pobyt dziecka bezpłatny.

Opłata za wyżywienie:

- trzy posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7,50 zł

- dwa posiłki - 6,00 zł

- jeden posiłek - 3,75 zł

Płatne do 10-tego każdego miesiąca.