Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.

Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola "Tęczowego" Nr 57.

Prezydium Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 57 w Gdańsku:

przewodnicząca: Joanna Karmazyn

skarbnik: Katarzyna Rychter

sekretarz: Izabela Sakowicz

Składka miesięczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

45 zł +10zł za zajęcia sportowe Łącznie 55 zł - jedno dziecko w przedszkolu

70 zł + 20zł za zajęcia sportowe Łącznie 90 zł - dwoje dzieci w przedszkolu

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Tęczowym Nr 57 w Gdańsku

Nr rachunek bankowy RR: 92 1090 2590 0000 0001 4654 9433 (Bank Santander)

W tytule prosimy napisać odpowiednio:

imię i nazwisko dziecka; grupę; miesiąc za jaki opłacana jest składka

Np.: Jan Nowak; grupa I; wrzesień

  

Regularne wydarzenia w przedszkolu organizowane przez Radę Rodziców:

 • Rytmika
 • SmartLab
 • Zajęcia Sportowe

oraz

 • Bal Karnałowy
 • Występy teatralne i muzyczne
 • Prezenty mikołajkowe i wizyta mikołaja
 • Nagrody i upominki
 • Pasowanie na przedszkolaka Biedronek
 • Pożegnanie Pszczółek

Jeżeli sytuacja pandemiczna pozwoli organizowane będą również takie wydarzenia jak:

 • Dogoterapia
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Wyjścia na zajęcia edukacyjne oferowane przez instytucje publiczne i prywatne na terenie Trójmiasta
 • Dofinansowanie do wycieczki jednodniowej plus wynajem autokaru

 

Comiesięczne rozliczenia są publikowane na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola oraz w okresie pandemicznym będą publikowane również na szybie drzwi znajdujących się po wejściu do przedszkola.
Znajdą tam Państwo informacje zarówno o wydatkach jak i o wysokości comiesięcznych wpłat składek na Radę Rodziców.

  

Zapraszamy również do kontaktu e-mailowego: 57rada.rodzicow@gmail.com