RAMOWY ROZKŁAD DNIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

6:00 – 8:00        

 • schodzenie się dzieci;
 • zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka,
 • rozmowy, zabawy i ćwiczenia wynikające z potrzeb i upodobań dzieci,

8:00 – 8:30        

 • śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe,

8:30 – 9:00        

 • zabawy dowolne i swobodne,
 • prace gospodarcze, porządkowe, organizacyjne,

9:00 – 9:20 - grupy młodsze, 9:00 - 9:45 - grupy starsze       

 • zajęcia związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego,
 • rytmika,

9:20 – 9:50        

 • zabawy spontaniczne dzieci,
 • zabawy inspirowane przez nauczyciela,
 • zabawy w kącikach tematycznych,

9:50 – 10:00      

 • porządkowanie sali,
 • realizowanie czynności samoobsługowych,

10:00 – 10:30   

 • drugie śniadanie,
 • realizowanie czynności samoobsługowych, higienicznych,

10:30 – 11:30   

 • wyjście do ogrodu przedszkolnego,
 • zabawy i ćwiczenia z udziałem nauczyciela,
 • wycieczki, spacery, zajęcia w plenerze, prace gospodarcze, porządkowe,

11:30 – 12:00   

 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,

12:00 – 12:30   

 • obiad,
 • czynności higieniczne, samoobsługowe,

12:30 – 14:00   

 • I grupa - wypoczynek stosownie do potrzeb dzieci – leżakowanie,
 • II grupa - wypoczynek dzieci w pierwszym półroczu; w drugim zabawy swobodne, zajęcia i ćwiczenia indywidualne, zajęcia sprzyjające rozwijaniu uzdolnień dzieci,
 • III i IV grupa - zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, ich zainteresowań oraz potrzeb, zajęcia indywidualne i zespołowe o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, zajęcia dodatkowe

14:00 – 14:30   

 • czynności samoobsługowe, higieniczne,
 • podwieczorek,
 • czynności higieniczne,

14:30 – 17:00   

 • rozchodzenie się dzieci;
 • zabawy swobodne według zainteresowań dziecka,
 • zajęcia i ćwiczenia indywidalne.