Stan majątku  netto  Przedszkola nr 57  w Gdańsku

na dzień 31.12.2012r. wynosi 283,077zł.