ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W PRZEDSZKOLU NR 57 W GDAŃSKU
ORGANAMI PRZEDSZKOLA NR 57 W GDAŃSKU SĄ:
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr  Anna  Lehmann
RADA PEDAGOGICZNA
RADA RODZICÓW
pliki do pobrania